Selasa, 23 Agustus 2011

kít hôt

และ ยัง คิดถึง เธอ นะ · วันนี้ ไม่มี เธอ
láe yang kít tĕung ter ná · wan née mâi mee ter

เหตุใด โลกนี้ ช่าง ดู โหดร้าย
hàyt dai lôhk née châang doo hòht ráai

สุดท้องทะเล ขอบฟ้าแสนไกล
sùt-tóng-tá-lay kòp-fáa-săen-glai

กลับมา ได้ ไหม · ยัง คอย
glàp maa dâai măi · yang koi     

 

กลับมา ได้ ไหม · ยัง คอย
glàp maa dâai măi · yang koi

และ ยัง คิดถึง เพียง เธอ
láe yang kít tĕung piang ter

~ Excerpt from the song "kít hôt" by Bodyslam featuring Siriporn Ampaipong.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar